Laitasaari

Laitasaari on alueena laaja ja ulottuu molemmin puolin Oulujokea. Laitasaaren alueen rajat ovat häilyvät ja kukin itse päättää sen, mieltääkö itsensä laitasaarelaiseksi. Kyläyhdistyksemme toiminta keskittyy Laitasaaren koulupiirin alueelle. 

Asutus on Oulujoen eteläpuolella  keskittynyt idyllisen Rantatien varteen, mutta myös uusia asuinalueita on syntynyt ja vanhat alueet ovat kasvaneet. Näitä ovat muun muassa Kuusirinne, Rova ja Viskaali. Laitasaari on luonnonläheinen alue lähellä Oulua Valtatien 22 varrella. Laitasaaressa toimii Laitasaaren alakoulu, joka on noin 80 oppilaan kyläkoulu Oulujoen rannalla. Koulun kanssa samassa rakennuksessa toimii päiväkotiryhmä Orvokit. Koulu ja Orvokit tekevät tiivistä yhteistyötä, joten siirtyminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on luontevaa ja huoletonta. Koulun lähiliikuntapaikka on rakennettu vuonna 2019 ja se on ahkerassa vapaa-ajan käytössä alueen lapsiperheillä. Koulun pihalta löytyy pulkkamäki, luistinkenttä, tekonurmi jalkapallokenttä ja leikkialue.

Rantatien varrella sijaitsee Laitasaaren seurojentalo, joka on rakennettu vuonna 1888 kylän ensimmäiseksi kansakouluksi. Nykyisin seurojentaloa vuokrataan juhlatilana. Tila on myös Laitasaaren koulun oppilaiden käytössä ja kesäisin pihalla järjestetään kesäteatteriesityksiä. Laitasaaren rukoushuone valmistui vuonna 1932 ja sen omistaa herätysliikkeistä vapaa Laitasaaren rukoushuoneyhdistys. Toimintaa järjestetään yhteistyössä Muhoksen seurakunnan kanssa. Rantatien varresta löytyy myös Muhoksen kunnan ylläpitämä Määtän uimaranta.

Laitasaaren alueella on paljon erilaista yritystoimintaa, joista esimerkkinä Viskaalin tehtaanmyymälä, Oulujoen taimisto sekä Hieronta Ihanaolo.


Laitasaaren historiaa

Laitasaarella on pitkä historia. Nykyisen Muhoksen asutus sijoittui pääasiassa Laitasaaren kylän alueelle ja sen muodostivat useat eri heimot; karjalaiset, hämäläiset, satakuntalaiset ja savolaiset. Ensimmäiset merkinnät Laitasaaren ja Oulujokisuun asutuksesta ovat 1340-luvulta. Alueen väestö alkoi lisääntyä 1400-luvulla, kun lounaissuomalaiset asettuivat aluelle. Vuonna 1548 on Laitasaaressa ollut 22 maaveroa maksavaa taloa.

Oulun pitäjä syntyi vuonna 1610 ja siihen kuuluivat kaikki Oulujokivarren kylät. Laitasaari ja Muhos on merkitty omina kylinään. Vuonna 1766 syntyi Muhoksen pitäjä, johon kuuluivat Laitasaaren, Muhoksen, Sotkajärven, Utajärven, Ahmaksen, Niskan, Särkijärven, Juorkunan, Sanginjärven ja Vuotungin kylät. Muhoksen kunta syntyi vuonna 1865.

Lähde: Ranta, R. (2015) Juuret Henttuojan törmällä - Sukusaaga Muhokselta.